Loading...
Str. Panselelor, nr.2, birou nr.5, Brasov - Romania 0723315569; 0268312329 contact@expertasist.ro

- Resurse umane -

Intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor in conformitate cu prevederile HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, actualizat la zi, Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, actualizata la zi, OMMS nr.1616/2011, cu respectarea intocmai a prevederilor legale incidente in cauza.

Transmiterea  registrului  general de evidenta a salariatilor in conformitate cu prevederile HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor fie prin completarea on-line a bazei de date pe portalul pus la dispozitia sa pe baza de parola de catre Inspectia Muncii, prin e-mail, pe baza de semnatura electronica, prin depunere in forma electronica la sediul inspectoratului teritorial de munca,  depunere insotita de adresa de inaintare.

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE DEPARTAMENTULUI RESURSE UMANE

Activitatea Departamentului de Resurse Umane consta în evidenta persoanelor si a activitatii acestora aplicarea de metode, tehnici, programe, politici privind R.U. existente sau care urmeaza sa fie angajate si respectarea legislatiei în vigoare.

Principalele activitati desfasurate de acest departament sunt:

♦ tine evidenta activitatii tuturor resurselor umane angajate.
♦ asigura evidenta evaluarii periodice a rezultatelor activitatii resurselor umane
♦ pune la dispozitia resurselor umane toate documentele necesare desfasurarii activitatii lor.
♦ are relatii interne cu toate compartimentele functionale din cadrul organizatiei.
♦ are relatii externe cu diferite servicii, directii din cadrul altor ministere (Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Casa Nationala de Pensii, Institutul National de Statistica e.t.c.)

Pentru asigurarea cu resurse umane a organizatiei inspectorul de personal/managerul de resurse umane are urmatoarele sarcini, competente si responsabilitati.

În vederea urmatoarelor activitati:

  Recrutarea – publica anunturile pentru ocuparea posturilor vacante.
– primeste si verifica dosarele candidatilor pentru ocuparea posturilor vacante.

◊  Selectia – pregateste dosarele de concurs în functie de criteriile de selectie stabilite si le prezinta comisiei de concurs.
– redacteaza Procesul Verbal , întocmeste si afiseaza listele candidatilor admisi la concurs
– anunta candidatii admisi la concurs.

◊ Încadrarea – întocmeste contractul individual de munca , în functie de nivelul lui , întocmeste decizia de angajare
– înregistreaza persoana nou angajata în Resistrul de evidenta a personalului
– constituie Dosarul individual al persoanelor nou angajate.
– raspunde de exactitatea datelor trecute în registrul de evidenta a persoanelor si a actelor întocmite.

◊ Evidenta activitatii Resurselor Umane

– urmareste si înregistreaza în Registrul de evidenta modificarile care intervin în activitatea profesionala a salariatilor.
– elibereaza la cerere copii dupa pagina personala din Registrul de Evidenta
– elibereaza legitimatii tuturor angajatilor organizatiei
– tine evidenta concediilor fara plata, a absentelor nemotivate si le opereaza în Registru.
– asigura arhivarea si securitatea documentelor de personal
– întocmeste situatii statistice
– întocmeste acte aditionale la C.I.M. pentru toate modificarile ce intervin în executarea C.I.M. (elementele componente)
– raspunde de secretul si securitatea documentelor de personal
– întocmeste actele necesare în vederea încetarii CIM
– întocmeste documentele necesare pentru pensionare sau somaj
– înregistreaza în Registru încetarea activitatii – modalitatea de încetare si nr. deciziei.
– elibereaza copie dupa fisa personala din Registru
– întocmeste metodologia de analiza, evaluare si reproiectare a posturilor
– fundamenteza metodologia de elaborare a fisei posturilor, indicând pentru fiecare post standardele de performanta.
– avizeaza decizia de pensionare a resurselor umane
– analizeaza propunerile de continuare a activitatii angajatilor care s-au pensionat dar care doresc sa lucreze în cadrul organizatiei.

 

 

Date contact

Str. Panselelor, nr.2, birou nr.5, Brasov - Romania

0723315569; 0268312329

contact@expertasist.ro

www.expertasist.ro

Formular de contact